przybrać


przybrać
Przybrać realne kształty zob. kształt.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • przybrać — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}przybierać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przybrać — dk IX, przybraćbiorę, przybraćbierzesz, przybraćbierz, przybraćbrał, przybraćbrany przybierać ndk I, przybraćam, przybraćasz, przybraćają, przybraćaj, przybraćał, przybraćany 1. «zwykle o wodzie, rzece: podnieść się powyżej normalnego poziomu,… …   Słownik języka polskiego

  • przybierać – przybrać na ciele — {{/stl 13}}{{stl 7}} tyć, grubieć : {{/stl 7}}{{stl 10}}Po chorobie rekonwalescentka szybko i równomiernie przybierała na ciele. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przybierać – przybrać na wadze — {{/stl 13}}{{stl 7}} powiększyć swój ciężar, masę ciała; tyć : {{/stl 7}}{{stl 10}}Prosiak wolno przybierał na wadze. Dzieci podczas pobytu u babci przybrały na wadze. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przybierać – przybrać realne kształty — {{/stl 13}}{{stl 7}} urzeczywistniać się, być urzeczywistnianym; realizować się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Konstytucja zaczyna przybierać realne kształty. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przybierać — Przybrać realne kształty zob. kształt …   Słownik frazeologiczny

  • przybierać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przybieraćam, przybieraća, przybieraćają, przybieraćany {{/stl 8}}– przybrać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIb, przybieraćbiorę, przybieraćbierze, przybieraćbierz, przybieraćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przywdziać — dk Xb, przywdziaćwdzieję, przywdziaćwdziejesz, przywdziaćwdziej, przywdziaćwdział, przywdziaćwdziali a. przywdziaćwdzieli, przywdziaćwdziany przywdziewać ndk I, przywdziaćam, przywdziaćasz, przywdziaćają, przywdziaćaj, przywdziaćał, przywdziaćany …   Słownik języka polskiego

  • skrystalizować — dk IV, skrystalizowaćzuję, skrystalizowaćzujesz, skrystalizowaćzuj, skrystalizowaćował, skrystalizowaćowany 1. to samo co skrystalizować się w zn. 1 Skrystalizowany węgiel. 2. «nadać czemuś określoną formę; sprecyzować, uściślić» Skrystalizować… …   Słownik języka polskiego

  • kształt — Nabrać realnych kształtów, przybrać realne kształty …   Słownik frazeologiczny